Pictura si arhitectura Bisericii Precupetii Noi

Stilul predominant în care este construită biserica este cel arhitectonic românesc, al bisericilor din ţara noastră. Planul este basilical, în formă de cruce, mult alungită, formând două abside semicirculare, la fel şi altarul. La intersecţia celor două abside, se ridică cupola în formă octogonală. Naosul are deasupra o cupolă semisferică, sprijinită pe zidurile laterale şi patru arce, legate monolit cu zidul. Pronaosul este acoperit cu bolţi, sprijinite pe zidurile laterale. Ferestrele bisericii sunt de factură gotică, iar unele dintre ele prezinta frumoase vitralii. În exterior, remarcăm o cornişe cu mai multe rânduri de profile, câmpul zidului este simplu tencuit, cu câte o rozetă cu motive florale. El este fragmentat de un brâu în două registre orizontale. Soclul de piatră prezintă de asemenea caracteristicile stilului românesc. La construcţie a fost folosită şi cărămida, totul fiind legat cu var hidraulic.

Acoperişul bisericii este executat din tablă galvanizată. Pictura este în stilul renascentist, cu completări în stilul bizantin nou.

În anul 1887, preoţii şi enoriaşii, îl desemnează pe argintarul Andrei Dumitru să îmbrace în argint icoanele Împărăteşti. În 1893, pictorul Anton Serafim zugrăveşte biserica, iar antreprenorul G. Georgescu execută reparaţii în interior şi în exterior. În anul 1898, din donaţiile credincioşilor şi cu ajutorul preoţilor Ioan Rusescu şi Atanasie Niculescu, precum şi ale epitropilor Gh. Radulescu si Gheorghe Dumitrescu se înzestrează biserica cu policandrul cel mare cu 24 de lumini, cu două sfeşnice împărăteşti de bronz cu trei braţe şi cu un clopot de 333 kg.

În anii 2004-2006, s-au executat lucrări de restaurare a picturii de către pictorul Ritivoiu Radu Constantin.
pictura-arhitectura-03 pictura-arhitectura-02 pictura-arhitectura-01